Humor

Poznanie?Posledný likeLen ty a jaStráca sa signálPieta pre všetkýchVinobranie