Tvorím, teda som. Vlastnou hlavou aj rukami kresby, fotografie, akvarely, počítačovú grafiku, animácie a videá.

I draw, take photos, paint, create computer graphics, animations and videos

pp@peterpech.com